Geniul Emoțiilor

Geniul este expresia cea mai înaltă a capacității creatoare cu care este înzestrat un om. Această capacitate creatoare este alimentată de emoțiile care ne consolidează statutul de ființă umană și care sunt deopotrivă purtătoare ale zestrei noastre spirituale, prin mesajele conținute în trăirile fiecăruia. Emoțiile sunt mesagerii sufletului. Emoțiile sunt aliații noștri în viața de zi cu zi, dacă știm să le ascultăm vocea și să le procesăm conștient, cu responsabilitate și încredere în propriul corp.

Emoțiile contribuie semnificativ la supraviețuirea organismului, ele semnalizează unele procese pe care e necesar să le efectuăm pentru a ne menține starea de bine și sănătatea în special.

Emoțiile ne ghidează din interior, prin interiorul nostru necunoscut și temut deseori și ne aduc în situația în care trebuie să ne punem la cârma lumii noastre interioare ca să redăm armoniei și liniștii lăuntrice curgerea firească a fluxului iubirii în noi.

Walk The Talk împreună cu Luiza

În profesia de jurnalist, Luiza a făcut cunoscute lumii numeroase subiecte de interes colectiv.

A colaborat cu Patricia Cihodaru în vederea traducerii cărții Geniul Emoțiilor, ocazia cu care a și făcut cunoștință cu omul care a creat conținutul acestui material și cu lumea nouă și magică, revelată de emoțiile noastre.

În două dintre episoadele podcastului său Walk The Talk, Luiza a avut-o ca invitat pe Patricia, într-un dialog prietenos despre sănătate, emoții și rolul lor benefic în viața cotidiană.

Luiza a citit cartea din nevoia organică de a cunoaște și de a-și înțelege propriile reacții emoționale, cercetate și abordate din perspectiva unui specialist, dorindu-și să aibă, în momente de răspântie ale vieții, acces la acest ghid al emoțiilor și la toată înțelepciunea cuprinsă în ele.

Cartea este rezultatul experienței solide a unui terapeut excelent“, cu relevante studii de caz și deosebită relevanță în domeniul evoluției și cunoașterii personale. Cartea a ajutat-o să înțeleagă mai bine anumite dinamici ale emoțiilor și să se cunoască pe sine, dintr-o perspectivă mult mai intimă, din interior.

Această carte este un Ghid

Geniul Emoțiilor este un ghid prețios pentru oamenii care vor să dezvolte relații echilibrate, sănătoase și armonioase, atât cu ei înșiși, dar și cu cei din jur.

Apreciază curajul autoarei de a veni cu noțiuni relativ noi, „în spațiul românesc emoțional“ și încurajează acest demers al Patriciei de a puncta și trata subiecte și teme precum „ABC-ul Geniului Emoțiilor“, „onestitate emoțională“, „geniul emoțiilor și copiii“, rolul emoțiilor în diferite aspecte ale vieții, ca să enumerăm câteva dintre ele.

„Îmi place foarte mult cum explică efectiv emoțiile și cum vorbește despre această alfabetizare emoțională“, afirmație care duce cu gândul la menirea educativă a cărții.

Neînțelegerea emoțiilor și a rolului lor în sănătatea corpului ne împinge spre reacții învățate, tipare ciclice, care ascund suferință și numeroase emoții neadresate.

Capitolul în care sunt prezentate emoțiile și mesajul pe care-l poartă fiecare, în special emoțiile „negative“, este apreciat în mod deosebit de Luiza.

Prin asumarea emoției și prin exprimarea ei, ne putem alinia pe interior și putem funcționa unitar, cu alte cuvinte, „ceea ce spun, ceea ce gândesc, ceea ce simt, sunt una.“

Geniul emoțiilor este conceput și structurat ca un ghid al cunoașterii propriilor emoții cu scopul de a parcurge din interior, calea spre sănătatea emoțională optimă.

Inteligența Divină

Emoțiile reprezintă „impulsuri sădite de natură, cu o inteligență mai mare decât mintea noastră conștientă ar putea concepe“ și nu sunt o problemă, ci mai degrabă niște soluții oferite de această inteligență divină, astfel încât noi să le putem transforma în tot atâtea resurse. Problema apare atunci când aplicăm (pre)judecăți emoțiilor și nu le integrăm ca pe ceea ce sunt, de fapt, piese firești, bio-logice, naturale ale ființei noastre.

În Geniul Emoțiilor aflăm cum se manifestă inteligența divină din sufletele noastre, cu discernământ, cu acceptare, cu iubire, prin aducerea laolaltă și ordonare unitară a acestui ansamblu esențial care ne creează exact așa cum suntem.

Geniul Emoțiilor propune o privire nouă, cuprinzătoare, intimă și naturală asupra corpului nostru în ansamblu și în mod special asupra explorării lui cu ajutorul bunei înțelegeri a emoțiilor care ne însoțesc și ne ghidează la fiecare pas.

Geniul Emoțiilor este poarta larg deschisă spre educația emoțională fundamentală a tuturor.

Interviu cu Luiza A.

Redactor Mihaela Cristea

Clinica Marfil – Cursuri și Terapie

Cum ar fi..?

Cum ar fi să descoperim că suferințele noastre fizice, emoționale, chiar și cele psihice sunt rezultatul necunoașterii propriului corp, a modului în care acesta reacționează intern față de anumiți factori externi, să spunem, evenimente sau situații petrecute în viața noastră, în perioada copilăriei și care sunt aduse inconștient, sub o formă sau alta, până în prezentul nostru de persoane adulte?

Cum ar fi să fim tot mai mulți aceia care își trăiesc viața cu bucurie și recunoștință față de darul sănătății?

Primul pas, conștientizarea

Sănătatea începe cu conștientizarea, odată cu asumarea răspunderii și odată cu decizia de a fi bine cu noi, cu corpul nostru, din interior și acceptând și îmbrățișând cu iubire, tot ceea ce ne-a crescut până în acest moment, fie ea și suferința. Suferința și durerea pot și este esențial să fie procesate conștient și transformate în bunăstare și sănătate deplină.

Esența terapiei într-o carte“, așa își începe Camelia relatarea legată de Harta Vindecării. Prezentă la lansarea cărții și alături de Gabi în misiunea regenerării ființei noastre, a cumpărat în jur de 40 de exemplare pe care le-a oferit persoanelor care începuseră procesul terapeutic alături de ea. A sesizat în carte acele indicii, acei pași de urmat, de care oamenii au nevoie ca să înțeleagă cum și de ce apar anumite afecțiuni cu care viața îi provoacă.

Camelia a pornit de multă vreme pe calea spre trăirea vieții din acel loc din care ticăie în fiecare clipă, din inimă – casa sufletului nostru. În călătoria sa, a adunat și a împărtășit oamenilor cu care a interacționat, bogăția resurselor cu care natura ne-a înzestrat ca să trăim în sănătate deplină.

Exemplele detaliate care însoțesc fiecare capitol reprezintă acel element concret de conectare cu situația personală și de conștientizare a conflictului emoțional declanșator. Oamenii rezonează cu mesajul vindecător al acestor exemple, al acelora care, ca și ei, au trecut prin suferință, au parcurs procesul de vindecare și s-au reconectat cu ființa lor interioară, cu iubirea și respectul de sine.

Principiile prezentate în Harta Vindecării așează rând pe rând, într-o ordine firească, evenimente dureroase ale vieții noastre, aducându-ne astfel într-o stare de prezență necesară conștientizării cauzei suferinței și eliberării ei din corp.

Curaj și asumare

Aportul terapeutic al cărții este cu atât mai mare cu cât, necesită doar puțin curaj și asumare din partea cititorului, care se va descoperi sănătos și întreg, fără vină sau judecăți de valoare.

Clienților săi le consolidează sprijinul oferit în procesul de reconectare cu sinele lor real, recomandându-le să citească Harta Vindecării și să extragă din ea acele elemente, care le facilitează reîntregirea structurii interioare.

„Eu folosesc toată cartea ca pe un instrument“, este un sprijin deosebit în situațiile care se recreează, în cazul conflictelor nerezolvate și al emoțiilor nevindecare, care se reformează până când, fie sunt procesate conștient, acceptate și vindecate cu iubire, fie se transformă în afecțiuni fizice.

Cartea oferă explicații valoroase ale unor capitole foarte importante ale existenței noastre, dinainte de naștere, dar și din punct de vedere transgenerațional, ajutându-ne să înțelegem și să însănătoșim părți din noi, prin care trăirile dureroase, emoțiile neadresate sau comportamentele nedorite au parcurs mai multe generații și ne-au ales ca să reprezentăm prin simptom fizic, zbuciumul sufletesc al mamei, bunicii sau al altui membru al familiei. În familie, suntem cu toții conectați și această conexiune, țesută cu iubire sau nu, este transmisă mai departe celor care vom fi noi, copiii sau nepoții noștri. Este bio-logic.

Re-programarea este posibilă

Harta Vindecării este o invitație la recunoașterea resurselor cu care ne susținem sănătatea în fiecare zi. Inconștient, suntem „în reacție“, în manifestarea unor „programe“ învățate, de foarte multe ori și asta ne îndepărtează și ne separă de sursa forței noastre interioare și de plenitudinea momentului prezent. Harta Vindecării oferă claritate noțiunilor precum program biologic, conflict emoțional, creier automat și multe altele, ajutându-ne să ne regăsim dincolo de ceea ce suferința scoate la suprafață.

„Toți avem nevoie de un moment de trezire la realitate“, de obicei acest moment coincide adesea cu apariția unei afecțiuni fizice. „Și atunci luăm o pauză și începem să privim lucrurile altfel“, punem întrebări, cercetăm, înțelegem și ne facem bine, din ce avem în noi, conștient, pas cu pas, cu iubire și acceptare, așa cum această carte demonstrează, prin structura și modelele oferite, că este posibil.

Camelia recomandă Harta Vindecării oricărui om, indiferent că are sau nu o problemă de sănătate. Suntem înzestrați cu darul sănătății și totodată cu misiunea de a o crește clipă de clipă, cu conștiență și iubire față de corpul, mintea și sufletul care o conțin.

Interviu cu Camelia Angelescu

Redactor Mihaela Cristea

Clinica Marfil – Cursuri și Terapie